VARKENSLOKET

Header_overzicht

Elke houder van varkens, ook al is het er maar één, moet zich laten registreren. Deze registratie gebeurt a.d.h.v. een registratieformulier bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Er wordt voor hobbyhouders een onderscheid gemaakt tussen een gezelschapsvarkensbedrijf en een vleesvarkensbedrijf.

  • Een gezelschapsvarkensbedrijf houdt in dat je varkens kan houden, zonder ermee te kweken of handel te drijven, die niet worden geslacht en waarvan het vlees aldus niet mag worden geconsumeerd.
  • Een vleesvarkensbedrijf (capaciteit van maximum drie vleesvarkensplaatsen) houdt in dat u biggen/vleesvarkens zal houden die worden geslacht en waarvan het vlees mag worden geconsumeerd door jou en jouw gezinsleden.

Op volgende pagina's vind je informatie in verband met het houden van hobbyvarkens:

Meer informatie over de voeding en verzorging van hobbyvarkens kan je terugvinden op de website van huisdierinfo (Vlaamse Overheid).