VARKENSLOKET

Slachtdoordacht - optimaal slachtgewicht

ILVO ontwikkelde met de input van verscheidene stakeholders een rekentool die je een inzicht geeft in de belangrijkste mechanismen om het slachtgewicht te optimaliseren.

De tool geeft antwoord op volgende vragen:

  1. Hoe sterk hangt het optimaal slachtgewicht af van de marktomstandigheden?
  2. Wat is het verlies aan bruto marge wanneer ik afwijk van het optimale slachtgewicht?
  3. Wat is de invloed van de technische dierprestaties op het vlak van groei, voederopname en gemiddelde karkaskwaliteit op het optimale slachtgewicht?

In het model worden zowel de evoluties van de bruto marge per varken als per varkensplaats per jaar beschreven. Dit geeft je varkenshouder inzicht in het marge verloop doorheen de productieronde en biedt houvast in het optimaliseren van het slachtgewicht op de langere termijn.

Optimaliseer het slachtgewicht van je vleesvarkens

Start