VARKENSLOKET

Stappenplan - Klimaatevaluatie door dierobservatie

Met behulp van dit stappenplan willen we je als varkenshouder, via eenvoudige observaties van de varkens en hun omgeving (o.a. temperatuur, ventilatie en verwarming), een algemeen beeld geven van hoe het is gesteld met het microklimaat in jouw afdeling.

Aan de hand van de observaties krijg je gericht advies om jouw klimaat te optimaliseren.

Start stappenplan

Je kan het stappenplan afdrukken en meenemen naar de afdeling. Vervolgens kan je a.d.h.v. jouw ingevulde gegevens op het document het stappenplan doorlopen.

Per ventilatietype krijgt u hieronder, a.d.h.v. een reëel voorbeeld, een praktische leidraad over hoe u het klimaat in uw afdeling kan optimaliseren. 
Een algemeen geldend advies bij alle inlaatsystemen is te kiezen voor een aanpasbare inlaatopening en de windinvloeden te beperken.

!! OPGELET: Bij de opmaak van deze fiches zijn de toen geldende normen van het klimaatplatform gebruikt. De meest recente normen vind je hier.

Het optimaliseren van de ventilatie (pdf) is ook één van de maatregelen die zijn opgenomen in de omzendbrief geur m.b.t. geurreductie in bestaande, niet emissiearme stallen. Naast de algemene leidraad bij de omzendbrief kan u ook bovenstaande leidraden per ventilatietype gebruiken.

Algemene info: