VARKENSLOKET

FOKKERIJ/REPRODUCTIE

Selectie
Beerkeuze
Voortplantings(technieken)

Een goede selectie van een fokbeer, hetzij via de aankoop van sperma in een KI-centrum of het houden van een dekbeer op het bedrijf, is van essentieel belang voor het behalen van goede productieresultaten op een varkensbedrijf. Op deze pagina wordt o.a. aandacht geschonken aan de verschillende varkensrassen, erfelijkheid en de fokwaardeschatting.

 • Tijdens de lessenreeks 'Fokkerij & selectie' (2019) kwamen volgende onderwerpen aan bod: basisbegrippen en principes aangaande fokkerij en selectie bij varkens, nieuwe ontwikkelingen in de Piétrainfokkerij, vergelijkend onderzoek, vruchtbaarheid en rendabiliteit, marktaandelen van fokberen in de wincentra en de testwerking van beren.

Selectie

Beerkeuze

 • Vlaamse varkenshouders hebben vanaf april 2018 een interactieve tool ter beschikking die hen helpt bij het maken van de juiste eindbeerkeuze. Op https://testwerking.ilvo.be kunnen varkenshouders de prestaties vergelijken van de nakomelingen van verschillende eindberen van verschillende KI-centra op een aantal kraamstalparameters, vleesvarkensparameters en karkaskwaliteitsparameters. De resultaten worden non-stop online aangevuld én zijn vrij te doorzoeken door alle Vlaamse varkenshouders.

 • De presentatie ‘Interactie tussen beer en zeugenlijn op groeiprestaties en karkaskwaliteit’ en bijhorende tekst (Sofie Tanghe; 2015) tonen aan dat de fokwaardeschatting van beren een erg waardevol, maar vaak nog onderbenut hulpmiddel is voor de varkenshouder om een geschikte beer te selecteren voor zijn/haar bedrijf. De hypothese dat bij verschillende zeugenlijnen best een ander type eindbeer wordt gebruikt, kon uit de voorlopige onderzoeksresultaten  niet worden bevestigd.
  Lees het verslag.

 • Het artikel 'Eindbeerkeuze van belang voor bedrijfsresultaat' (2015) illustreert het belang van een doordachte eindbeerkeuze om tot een optimaal bedrijfsresultaat te bekomen.

 • In de presentatie fokwaardeschatting bij varkens: principes en actualisatie (Steven Janssens; 2012) wordt uitgelegd wat de fokwaardeschatting is en welke aspecten nodig zijn om een fokwaardeschatting uit te voeren. Daarnaast werd een blik achter de schermen gegeven over de afstammingscontrole (Anneleen Stinckens; 2012).

 • De presentatie 'Hoe de prestaties van vleesvarkens verbeteren' (Jürgen Depuydt; 2009) geeft een overzicht van de resultaten (dagelijkse groei, voederconversie, meat building index) die werden bekomen in de selectiemesterij.

 • De presentatie 'Hoe kies ik een geschikte Piétrainbeer voor het maken van mijn vleesvarkens' (Jürgen Depuydt; 2008) geven toelichting bij het selectiemesterij onderzoek.

Voortplantings(technieken)

 • De brochure getiteld 'Vruchtbaarheid bij zeugen' (Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg; 2011) geeft informatie over de bronstdetectie, de bronststimulatie, de drachtcontrole en de beer.

 • Het jaarrapport 'Spermacentra varkens jaarrapport activiteiten 2017(Departement Landbouw en Visserij) geeft informatie over de spermacentra in Vlaanderen, de samenstelling van de berenpopulatie en de productie, de aankoop en het gebruik van varkenssperma en de spermacentra.
  Eerdere jaarrapporten.

 • Op de website van het Departement Landbouw en Visserij wordt informatie gegeven over de wetgeving en erkende organisaties voor de fokkerij van varkens. Daarnaast vindt u een lijst met de erkende centra voor de winning en opslag van varkenssperma.