VARKENSLOKET

WATER

Drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een goede diergezondheid. Water is noodzakelijk voor groei, lichaamstemperatuur, melkproductie, en transport van voeding- en afvalstoffen in het lichaam. De waterbehoefte is afhankelijk van verscheidene factoren zoals leeftijd, voedersamenstelling, melkproductie en omgevingstemperatuur. In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven.

Waterkwaliteit
Duurzaam waterverbruik

Watertool (Inagro)

Het eerste aanspreekpunt voor al uw water gerelateerde vragen!

 • Gebruik van (alternatieve) waterbronnen
 • Waterbehandelingstechnieken
 • Afvalwaterzuivering
 • Remediatietechnieken oppervlakte- en grondwater
 • Wetgeving i.v.m. water

Waterportaal (Oost-Vlaanderen)

Kennisloket met praktijkervaring en informatie rond waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven. Focus op plantaardige productie!

 • Alternatieve waterbronnen
 • Waterkwaliteit, ontijzering, beregening
 • Gewasbescherming:
  • Emissiereductie
  • Verwerking

Waterkwaliteit 

(Duurzaam) Waterverbruik

Waterbehoefte
Alternatieve waterbronnen