VARKENSLOKET

Header_testwerking_help

 

Dit is de helppagina voor de resultatentool van de testwerking eindberen voor de Vlaamse varkensmarkt.

Een overzicht van de prestaties van alle beren

De tool is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Indien u als varkenshouder een nieuwe eindbeer wil selecteren dan kan u in het “Overzicht Alle Beren” (Figuur 1) alle geteste beren met elkaar vergelijken over de verschillende parameters heen. U kiest de parameters die u zelf interessant vindt uit de keuzelijst en geeft vervolgens via een schuifknop aan hoeveel elke parameter meeweegt in de finale ranking. Door de schuifknop te verschuiven tussen 1 en 10 wordt de parameter minder of meer belangrijk (1 minst - 10 meest belangrijk). Zo krijgt u een rankschikking van boven (best gerangschikte beer in functie van de geselecteerde parameters) naar onder (minst gerangschikte beer in functie van de geselecteerde parameters) van alle geteste beren volgens de bedrijfsspecifieke belangstelling.

Figuur 1. Het Tabblad Overzicht Alle beren
Figuur 1. Het Tabblad “Overzicht Alle beren” geeft een duidelijk overzicht van alle beren die goed scoren voor de parameters die de varkenshouder zelf aanduidt

Maak uw keuze uit de beren en de opgevolgde parameters

Vervolgens kan u uit de keuzelijst maximaal 4 eindberen selecteren die als interessant uit de vorige oefening zijn gekomen en per parameter hun ranking in de populatie bekijken via het “Overzicht Ranking” tabblad (Figuur 2). U krijgt ook de mogelijkheid om één of meerdere KI-centra te selecteren zodat er enkel eindberen in de keuzelijst verschijnen van de geselecteerde KI-centra. Tenslotte kan er ook op type eindbeer geselecteerd worden, en op alle of enkel de actieve eindberen, wat betekent dat de opgeruimde dieren niet meegenomen worden. Voorlopig nemen Vlaamse Piétrainfokkerij eindberen, RA-SE Genetics Maximus eindberen en Belgian Piétrain eindberen deel aan de testwerking. Per parameter worden de gekozen eindberen dan gerangschikt ten opzichte van de hele of geselecteerde populatie (Figuur 3).

Figuur 2. Tabblad Overzicht Ranking
Figuur 2. Tabblad "Overzicht Ranking": per aangeduide parameter wordt de ranking van maximaal 4 geselecteerde eindberen weergegeven in de volledige geteste eindbeerpopulatie door middel van een kleurcode per beer.
Figuur 3. Tabblad Overzicht Ranking
Figuur 3. Tabblad "Overzicht Ranking": per parameter wordt de ranking van maximaal 4 geselecteerde eindberen weergegeven door middel van een kleurcode per beer. Als het vinkje “Enkel beren die voldoen aan de filters weergeven” aangevinkt is (zie groen pijl), worden de eindberen gerangschikt ten opzichte van de geselecteerde populatie, in dit voorbeeld eindberen aanwezig in 3 geselecteerde KI-centra.

Het tabblad “Benchmark” geeft de rangschikking van de beren per parameter weer op een kleurenschaal van goed (groen) naar slecht (rood) (Figuur 4). Op dit tabblad zijn dezelfde selectiemogelijkheden mogelijk als bij “Overzicht Ranking”.

Figuur 4. Tabblad Benchmark
Figuur 4: Op het tabblad “Benchmark” wordt de ranking van de beren visueel voorgesteld op een kleurenschaal.

Gedetailleerd vergelijken van de gekozen eindberen

Om de geselecteerde beren, los van de geteste beerpopulatie, in detail met elkaar te vergelijken wordt het tabblad “Vergelijk Beren” gebruikt (Figuur 5). Hier worden de gemiddelden per parameter weergegeven met voor elke eindbeer een andere kleurcode. Ook wordt de variatie ten opzichte van het gemiddelde aangeduid met een foutenvlag. Een lange foutenvlag betekent dat er veel variatie was tussen de geteste worpen of vleesvarkens van dezelfde eindbeer voor een bepaalde parameter, een korte foutenvlag geeft aan dat de geteste worpen of vleesvarkens weinig varieerden voor de betreffende parameter. Tenslotte is alle gedetailleerde informatie per eindbeer ook nog beschikbaar in tabelvorm op het tabblad “Beerinfo” (Figuur 6).

Figuur 5. Tabblad Vergelijk Beren
Figuur 5. Via het tabblad “Vergelijk Beren” vergelijkt u de geselecteerde beren in detail. Voor de parameter “Vleespercentage” zijn de foutenvlagen kort wat betekent dat er weinig variatie is tussen de nakomelingen van dezelfde eindbeer. Bij de parameter “Aantal levend geboren biggen” is er veel variatie tussen de worpen. In dit voorbeeld geeft de rode beer gemiddeld aanzienlijk meer aantal levend geboren biggen per worp dan de andere beren, alhoewel dit per worp sterk kan verschillen. Daarentegen is het vleespercentage van de blauwe beer wat hoger dan van de andere beren, maar door de beperkte variatie is dit verschil betrouwbaarder dan het verschil tussen “aantal levend geboren”.
Figuur 6. Overzichtstabel Beerinfo
Figuur 6. Overzichtstabel “Beerinfo”

De lijst met alle beren die getest worden op de praktijkbedrijven is beschikbaar op het tabblad “Eindberen in test”. (Figuur 7).

Figuur 7. Tabblad Eindberen in test
Figuur 7. het tabblad “Eindberen in test” geeft de lijst weer van de eindberen die worden getest op de praktijkbedrijven. Ook de beren die nog niet voldoen aan de eisen om opgenomen te worden in de resultaten worden weergegeven in deze lijst