VARKENSLOKET

STALKLIMAAT

Het stalklimaat weerspiegelt de directe omgeving van de varkens in de hokken en heeft een invloed op o.a. de productieresultaten, de gezondheid en het gedrag van de dieren. Het stalklimaat omvat verscheidene luiken zoals de ventilatie, verlichting en verwarming van de stallen. Aangezien de regeling van het klimaat een belangrijke kost vertegenwoordigt, wordt er ook aandacht geschonken aan alternatieve energiebronnen.

Klimaat(optimalisatie)
Ventilatie
Energie

Klimaat(optimalisatie)

Ventilatie

Energie