VARKENSLOKET

CVB Themanamiddag Voederwaardering varkens 2023

Datum:
Start:
Einde:
Organisator:
Wageningen Livestock Research en ILVO
Plaats:
PH Wageningen, Nederland

Toevoegen aan kalender 2023-06-02 02:00:00 2023-06-02 02:00:00 2 juni: CVB Themanamiddag Voederwaardering varkens 2023 Op 1 en 2 juni 2023 werd in het kader van het CVB-programma een themamiddag voederwaardering varkens georganiseerd in Melle en Wageningen. Tijdens deze studienamiddag werden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het Publiek-Private Samenwerking (PPS)-project "Voeding op maat". Machiel Blok (WUR) presenteerde de resultaten van zijn literatuurstudie naar de verteerbaarheid van aminozuren in voedermiddelen voor varkens. Hij concludeerde dat de basale endogene verliezen sterk variëren tussen studies, wat kan leiden tot aanzienlijke verschillen in de schijnbare aminozuurverteerbaarheid. Daarom is correctie voor experiment-specifieke endogene verliezen, en dus gestandaardiseerde ileale verteerbaarheid (SID), de beste benadering. Het resultaat van Machiel's werk is een nieuwe CVB-tabel voor de SID verteringscoëfficiënten van eiwitten en aminozuren. Nestor Gutiérrez (Trouw Nutrition) heeft onderzocht wat het effect is van deze nieuwe SID verteringscoëfficiënten op de nutriëntensamenstelling, voedersamenstelling en prijs van biggen, vleesvarkens- en zeugenvoeders. Hij merkte op dat de nieuwe verteringscoëfficiënten iets hoger liggen dan de voorgaande. De voedersamenstelling leek echter nauwelijks te veranderen met de nieuwe tabelwaarden. Jordi Rijpert (WLR) presenteerde een factorieel model om de SID lysine behoeften voor gespeende biggen in te schatten. Een specifieke aanpassing ten opzichte van vergelijkbare modellen voor vleesvarkens is dat de verhouding tussen eiwit- en vetaanzet (of afbraak) werd aangepast voor de periode kort na spenen, wanneer dieren onder hun behoefte eten. De output van het model is representatief voor gezonde biggen tussen 5 en 30 kg. Het model kan worden gebruikt als een tool om mechanismen in te schatten. Het verkregen resultaat ligt echter lager dan wat werd waargenomen in experimentele studies gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Validatie van de modelparameters zou zinvol zijn. Als vierde spreker presenteerde Sophie Goethals (ILVO) de resultaten van een meta-analyse naar de lysinebehoefte van pas gespeende biggen en een literatuurstudie naar de optimale aminozuurverhoudingen voor biggenvoeders. Een belangrijke conclusie is dat de lysinebehoefte hoger ligt dan vaak wordt aangenomen. Aan de andere kant is het ook belangrijk om naar het eiwitgehalte in het voeder te kijken. In de praktijk wordt dit vaak laag gehouden om de kans op diarree te verminderen. Verder onderzoek is nodig om de optimale verhouding van lysine te bepalen, gegeven een bepaald voedereiwitgehalte. De nieuwe aminozuur verteringscoëfficiënten voor varkens en de aangepaste aminozuurbehoeften voor biggen werden opgenomen in de CVB Veevoedertabel 2023 en het Tabellenboek veevoeding Varkens 2023, respectievelijk. Beide documenten zijn terug te vinden op de website van CVB: link CVB producten. De presentaties van de themamiddag kunnen ook op de CVB website teruggevonden worden: link presentaties. Tekst: Sam Millet en Sophie Goethals (ILVO) Location Wageningen Livestock Research en ILVO Wageningen Livestock Research en ILVO Europe/Brussels public

Op 1 en 2 juni 2023 werd in het kader van het CVB-programma een themamiddag voederwaardering varkens georganiseerd in Melle en Wageningen. Tijdens deze studienamiddag werden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het Publiek-Private Samenwerking (PPS)-project "Voeding op maat".

CVB themanamiddag
CVB themanamiddag
CVB themanamiddag

Machiel Blok (WUR) presenteerde de resultaten van zijn literatuurstudie naar de verteerbaarheid van aminozuren in voedermiddelen voor varkens. Hij concludeerde dat de basale endogene verliezen sterk variëren tussen studies, wat kan leiden tot aanzienlijke verschillen in de schijnbare aminozuurverteerbaarheid. Daarom is correctie voor experiment-specifieke endogene verliezen, en dus gestandaardiseerde ileale verteerbaarheid (SID), de beste benadering. Het resultaat van Machiel's werk is een nieuwe CVB-tabel voor de SID verteringscoëfficiënten van eiwitten en aminozuren.

Nestor Gutiérrez (Trouw Nutrition) heeft onderzocht wat het effect is van deze nieuwe SID verteringscoëfficiënten op de nutriëntensamenstelling, voedersamenstelling en prijs van biggen, vleesvarkens- en zeugenvoeders. Hij merkte op dat de nieuwe verteringscoëfficiënten iets hoger liggen dan de voorgaande. De voedersamenstelling leek echter nauwelijks te veranderen met de nieuwe tabelwaarden.

Jordi Rijpert (WLR) presenteerde een factorieel model om de SID lysine behoeften voor gespeende biggen in te schatten. Een specifieke aanpassing ten opzichte van vergelijkbare modellen voor vleesvarkens is dat de verhouding tussen eiwit- en vetaanzet (of afbraak) werd aangepast voor de periode kort na spenen, wanneer dieren onder hun behoefte eten. De output van het model is representatief voor gezonde biggen tussen 5 en 30 kg. Het model kan worden gebruikt als een tool om mechanismen in te schatten. Het verkregen resultaat ligt echter lager dan wat werd waargenomen in experimentele studies gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Validatie van de modelparameters zou zinvol zijn.

Als vierde spreker presenteerde Sophie Goethals (ILVO) de resultaten van een meta-analyse naar de lysinebehoefte van pas gespeende biggen en een literatuurstudie naar de optimale aminozuurverhoudingen voor biggenvoeders. Een belangrijke conclusie is dat de lysinebehoefte hoger ligt dan vaak wordt aangenomen. Aan de andere kant is het ook belangrijk om naar het eiwitgehalte in het voeder te kijken. In de praktijk wordt dit vaak laag gehouden om de kans op diarree te verminderen. Verder onderzoek is nodig om de optimale verhouding van lysine te bepalen, gegeven een bepaald voedereiwitgehalte.

De nieuwe aminozuur verteringscoëfficiënten voor varkens en de aangepaste aminozuurbehoeften voor biggen werden opgenomen in de CVB Veevoedertabel 2023 en het Tabellenboek veevoeding Varkens 2023, respectievelijk. Beide documenten zijn terug te vinden op de website van CVB: link CVB producten. De presentaties van de themamiddag kunnen ook op de CVB website teruggevonden worden: link presentaties.


Tekst: Sam Millet en Sophie Goethals (ILVO)