VARKENSLOKET

BIOLOGISCHE VARKENSHOUDERIJ

Starten - omschakelen

Algemeen

  • Het handboek voor biologische varkenshouders, over het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van varkens, geeft een samenvatting van de expertise van boeren, adviseurs, wetenschappers en technische literatuur.

  • De publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2017-2018’ geeft een overzicht wat in 2017 en 2018 op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen reilde en zeilde. De focus ligt op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector.

  • Lees de brochure 'Biologische Landbouw en Voeding Vlaanderen - onderzoeksstrategie 2018 - 2022'.

  • Het rapport 'De biologische landbouw in Vlaanderen, stand van zaken 2016' geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen in de Vlaamse biologische sector, zowel de plantaardige als de dierlijke productie. In 2016 waren er 18 bio-varkensbedrijven, wat neerkomt op twee bedrijven meer dan in 2015. Het aantal geproduceerde varkens is eveneens gestegen van 3452 varkens in 2015 naar 4578 in 2016. Er wordt een vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren en met de Europese markt. De algemene tendens is dat bio blijft groeien in de EU.

  • Het Rapport 'De biologische landbouw in Vlaanderen, stand van zaken 2015' toont een overzicht van de belangrijkste kengetallen in de Vlaamse biologische sector, zowel de plantaardige als de dierlijke productie. In 2015 waren er 16 bio-varkensbedrijven, wat een status quo is vergeleken met 2014. Het aantal geproduceerde varkens is evenwel gestegen met 87%. Verder wordt er een vergelijking gemaakt met de voorgaande jaren en met de Europese markt.