VARKENSLOKET

DRINKWATER

Drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een goede diergezondheid. Water is noodzakelijk voor groei, lichaamstemperatuur, melkproductie, en transport van voeding- en afvalstoffen in het lichaam. De waterbehoefte is afhankelijk van verscheidene factoren zoals leeftijd, voedersamenstelling, melkproductie en omgevingstemperatuur. In deze rubriek vindt u informatie over drinkwatervoorzieningen, -kwaliteit en watergebruik in varkensbedrijven.

Waterbehoefte

Waterkwaliteit

Duurzaam gebruik